Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 trang 18, 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 43 phiếu

Hãy chọn đáp số đúng

Câu 7.1 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tổng của hai phân số \({7 \over {15}}\) và \({{ - 2} \over 5}\) bằng

\(\left( A \right){5 \over {10}};\)                                                                    

\(\left( B \right){5 \over {20}};\)

\(\left( C \right){1 \over {15}};\)

\(\left( D \right){{ - 1} \over {15}}\)

Hãy chọn đáp số đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( C \right){1 \over {15}}\)

Câu 7.2 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tổng của ba phân số \({1 \over 3},{4 \over 7}\)  và \({{ - 5} \over {21}}\) bằng

\(\left( A \right){2 \over 3};\)                                                                        

\(\left( B \right){3 \over {31}};\)

\(\left( C \right){{24} \over {21}};\)

\(\left( D \right){{27} \over {42}}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( A \right){2 \over 3}\)

Câu 7.3 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

 

Không tính tổng của ba phân số sau, hãy chứng tỏ rằng tổng đó nhỏ hơn 2

\(A = {{11} \over {29}} + {9 \over {17}} + {{10} \over {19}}\)

Giải

\({{11} \over {29}} < {{11} \over {15}};{9 \over {17}} < {9 \over {15}};{{10} \over {19}} < {{10} \over {15}}\). Do đó:                             

\(A = {{11} \over {15}} + {9 \over {15}} + {{10} \over {15}} = {{30} \over {15}} = 2\) 

Câu 7.4 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho \(A = {{2011} \over {2012}} + {{2012} \over {2013}};B = {{2011 + 2012} \over {2012 + 2013}}\)   

Trong hai số A và B, số nào lớn hơn?

Giải

\(A = {{2011} \over {2012}} + {{2012} \over {2013}} > {{2011} \over {2013}} + {{2012} \over {2013}} = {{2011 + 2012} \over {2013}} > {{2011 + 2012} \over {2012 + 2013}} = B\)

Vậy A > B

Câu 7.5 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết phân số \({7 \over {16}}\) và thành tổng của hai phân số tối giản có mẫu khác nhau.

Giải

Có thể viết như sau:

\({7 \over {16}} = {{1 + 6} \over {16}} = {1 \over {16}} + {6 \over {16}} = {1 \over {16}} + {3 \over 8};\) 

\({7 \over {16}} = {{2 + 5} \over {16}} = {2 \over {16}} + {5 \over {16}} = {1 \over 8} + {5 \over {16}};\)

\({7 \over {16}} = {{3 + 4} \over {16}} = {3 \over {16}} + {4 \over {16}} = {3 \over {16}} + {1 \over 4};\)

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan