Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 71 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

Tính nhanh.

Tính nhanh:

\({\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}}\)

\(B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {4 \over { - 9}} + {7 \over {15}}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{A}} = {5 \over {13}} + {{ - 5} \over 7} + {{ - 20} \over {41}} + {8 \over {13}} + {{ - 21} \over {41}} \cr
& = \left( {{5 \over {13}} + {8 \over {13}}} \right) + \left( {{{ - 20} \over {41}} + {{ - 21} \over {41}}} \right) + {{ - 5} \over 7} \cr
& = 1 + \left( { - 1} \right) + {{ - 5} \over 7} = {{ - 5} \over 7} \cr} \)

\(\eqalign{
& B = {{ - 5} \over 9} + {8 \over {15}} + {{ - 2} \over {11}} + {4 \over { - 9}} + {7 \over {15}} \cr
& = \left( {{{ - 5} \over 9} + {{ - 4} \over 9}} \right) + \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + {{ - 2} \over {11}} \cr
& = - 1 + 1 + {{ - 2} \over {11}} = {{ - 2} \over {11}} \cr} \)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan