Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 71 trang 77 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 20 phiếu

Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 dãy số, hãy tính tổng của mỗi dãy số đó.

Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 dãy số, hãy tính tổng của mỗi dãy số đó.

a) 6, 1, -4, …                                      b) -13, -6, 1

Giải

a) Số hạng đứng sau giảm đi 5 đơn vị so với số hạng đứng trước.

Hai số tiếp theo của dãy số: 6, 1, -4, -9, -14

Ta có :  6 + 1 + ( -4) + ( -9) + ( -14)

= \(\left[ {7 + \left( { - 4} \right)} \right] + \left[ {\left( { - 9} \right) + \left( { - 14} \right)} \right] = 3 + ( - 23) =  - 20\)

b) Số hạng đứng sau tăng thêm 7 đơn vị so với số hạng đứng trước.

Hai số tiếp theo của dãy số : -13; -6; 1; 8; 15

Ta có :  (-13) + ( -6) + 1 + 8 +15

= \(\left[ {\left( { - 13} \right) + 15} \right] + \left[ {\left( { - 6} \right) + 8} \right] + 1 = 2 + 2 + 1 = 5\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan