Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
3.6 trên 35 phiếu

a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số.

Cho biểu thức \(B = {4 \over {n - 3}}\) với n là số nguyên

a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số?

b) Tìm phần số B, biết n = 0; n = 10; n = -2.

Giải

\(B = {4 \over {n - 3}}\) (n ∈ Z)

a) B là phân số thì n -3 # 0 hay n # 3

b) n = 0 ta có phân số \(B = {4 \over { - 3}}\)

n = 10 ta có phân số \(B = {4 \over {10 - 3}} = {4 \over 7}\)

n = -2 ta có phân số \(B = {4 \over { - 2 - 3}} = {4 \over { - 5}}\)

Sachbaitap.net

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan