Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 89 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 100 phiếu

Tính tổng.

Tính tổng :

a) (-24) + 6 + 10 + 24                      b) 15 +23+( -25) +(-23)

c) (-3) + ( -350 ) + (-7) + 350          d) ( -9 ) + ( -11 ) + 21 + ( -1)

Giải

a) \(\left( { - 24} \right) + 6 + 10 + 24\)

= \(\left[ {\left( { - 24} \right) + 24} \right] + \left( {6 + 10} \right) \)

= 0 + 16 = 16

b) 15 +23+( -25) +(-23)

= \(\left[ {15 + \left( { - 25} \right)} \right] + \left[ {23 + \left( { - 23} \right)} \right] = \left( { - 10} \right) + 0 =  - 10\)

c) (-3) + ( -350 ) + (-7) +350

= \(\left[ {\left( { - 3} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + \left[ {\left( { - 350} \right) + 350} \right] = \left( { - 10} \right) + 0 =  - 10\) 

d) ( -9 ) + ( -11 ) +21 + ( -1 )= 21 – (9+11+1) = 21 - 21 =0

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan