Câu 9 trang 123 Vở bài tập Khoa học 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 9 trang 123 Vở bài tập Khoa học 5

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.

Trả lời:

Năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: năng lượng mặt trời, gió, nước chảy.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan