Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 97 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu

Tính giá trị a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng.

Tính giá trị a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng:

\(a = {1 \over 3} - {1 \over 4};\)                           \(b = {2 \over 7}.{{14} \over 5} - 1\)

\(c = {3 \over 4} - {1 \over {25}}.5;\)                      \(d =  - 8.\left( {6.{1 \over {24}}} \right)\)

Giải

\(a = {1 \over 3} - {1 \over 4} = {4 \over {12}} + {{ - 3} \over {12}} = {1 \over {12}}\) có số nghịch đảo là 12

\(b = {2 \over 7}.{{14} \over 5} - 1 = {4 \over 5} - {5 \over 5} = {{ - 1} \over 5}\) có số nghịch đảo là -5

\(c = {3 \over 4} - {1 \over {25}}.5 = {3 \over 4} - {1 \over 5} = {{15} \over {20}} + {{ - 4} \over {20}} = {{11} \over {20}}\) có số nghịch đảo là \({{20} \over {11}}\)

\(d =  - 8.\left( {6.{1 \over {24}}} \right) =  - 8.{1 \over 4} =  - 2\) có số nghịch đảo là \({{ - 1} \over 2}\)

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan