Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 98 trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 30 phiếu

a) Viết tổng của ba số nguyên: 14; ( -12 ) và x.

a) Viết tổng của ba số nguyên: 14; ( -12 ) và x.

b) Tìm x, biết tổng trên bằng 10.

Giải

a) Tổng của ba số nguyên: 14, (-12) và x là  14 + ( -12 ) +x

b) Ta có: 14 + ( -12 ) + x = 10 \(\Rightarrow \) 2 +x = 10

\(\Rightarrow \) x = 10 – 2 \(\Rightarrow \) x = 8

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan