Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 15 trang 105 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 708 phiếu

Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi:

1. Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch

- ch:

+ Đồ chơi: M : chong chóng, 

+  Trò chơi : ...........

- tr:

+ Đồ chơi:M: trống cơm

+ Trò chơi : ...........

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã

- Thanh hỏi

+ Đồ chơi : M : tàu hỏa, 

+ Trò chơi: ...........

- Thanh ngã

+ Đồ chơi : M : ngựa gỗ

+ Trò chơi : ...........

2. Miêu tả một trong các đồ chơi hoặc trò chơi nói trên :

(Đồ chơi: hình dáng, cách chơi. Trò chơi: tên trò chơi, cách chơi.)

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch

- ch:

+ Đồ chơi: M : chong chóng, chó bông, que chuyền

+  Trò chơi :chọi dế, chơi chuyền.

- tr:

+ Đồ chơi: M: trống cơm, trống ếch, cầu trượt

+ Trò chơi : trốn tìm, cầu trượt, cắm trại, ...

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã

- Thanh hỏi

+ Đồ chơi : M : tàu hỏa, tàu thủy

+ Trò chơi: nhảy dây, thả diều, nhảy ngựa 

- Thanh ngã

+ Đồ chơi : M : ngựa gỗ

+ Trò chơi : bày cỗ, diễn kịch.

2. Miêu tả một trong các đồ chơi hoặc trò chơi nói trên :

Em rất thích trò chơi câu trượt. Đi từng bậc thang nhỏ lên đỉnh cầu rồi trượt xuống theo đường máng phẳng và bóng loáng, em có cảm giác như mình đang lướt trên mây hay đang cưỡi gió đi tìm những miền đất lạ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan