Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 6 trang 36 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4 trên 309 phiếu

Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng các lỗi và cách sửa từng lỗi :

1. Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng các lỗi và cách sửa từng lỗi :

a) Lỗi nhầm lẫn s / x

Viết sai Viết đúng
M: xắp lên xe, .... sắp lên xe ....

b)  Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi /dấu ngã

Viết sai Viết đúng
M : tưỡng tượng, .... tuởng tượng ....

2. Tìm từ láy :

a)

- Ba từ có tiếngchứa âm s.                  

M : suôn sẻ,.........................

 - Ba từ có tiếngchứa âm x

M : xôn xao.........................

b)

-   Ba từ có tiếng chứa thanh hỏi:

M : nhanh nhảu,                   

-   Ba từ có tiếng thanh ngã

 M : mãi mãi,........................

TRẢ LỜI:

1. Sửa lỗi trong bài chính tả Người viết truyện thật thà em vừa viết. Ghi vào bảng ở dưới các lỗi và cách sửa từng lỗi :

a) Lỗi nhầm lẫn s/x

Viết sai

Viết đúng

M : xắp lên xe

- sắp lên xe

- về xớm

- về sớm

- mà sem

- mà xem

b) Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi / dấu ngã

Viết sai

Viết đúng

M : tường tượng

- tưởng tượng

- nỗi tiếng

- nổi tiếng

- bão vợ

- bảo vợ

- nghỉ một cái cớ đễ về

- nghĩ một cái cớ để về

- anh sẻ thẹn đõ mặt

- anh sẽ thẹn đỏ mặt

2. Tìm từ láy:

-  Ba từ có tiếng chứa âm s.

M : suôn sẻ, sẵn sàng, sáng suốt, sần sùi, sao sát, sền sệt, sin sít, song song,...

-  Ba từ có tiếng chứa âm X.

M : xôn xao, xào xạc, xao xuyến, xa xôi, xanh xao, xúng xính, xông xáo, xót xa,..

b)

-      Ba từ có tiếng chứa thanh hỏi

M: nhanh nhảu, khẩn khoản, thấp thỏm, đủng đỉnh, lởm chởm, lủng củng, vớ vẩn,...

-     Ba từ có tiếng chứa thanh ngã

M: mãi mãi, màu mỡ, mĩ miều, sẵn sàng, vững vàng, bỡ ngỡ,...

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan