Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 15 - Bài đọc 2: Phần thưởng Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Câu 2, 3, 4 trang 15 - phần đọc hiểu Bài đọc 2: Phần thưởng - Bài 4 Em yêu bạn bè, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Câu 2 trang 15 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Theo em, điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Cần có phần thưởng đặc biệt cho lòng tốt của Na.

b. Cần có phần thưởng động viên những bạn học kém.

c. Cần có phần thưởng cho những học sinh ít nói.

Trả lời:

Điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là cần phải có phần thưởng đặc biệt cho lòng tốt của Na.

Chọn a.

Câu 3 trang 15 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng không? Vì sao?

Trả lời:

Theo em, Na xứng đáng nhận được phần thưởng vì bạn ấy là một người luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn.

Câu 4 trang 15 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng như thế nào?

Nối đúng: 

a. Mọi người vui mừng                      1. khóc, mắt đỏ hoe

b. Mẹ của Na vui mừng                     2. vỗ tay vang dậy

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan