Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 24, 25 - Bài đọc 2: Chậu hoa Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 24, câu 2, 3, 4 trang 25 - phần đọc hiểu Bài đọc 2: Chậu hoa - Bài 6 Em yêu trường em, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Thầy giáo nói gì với nhóm học trò đang vây quanh? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng:

Câu 1 trang 24 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chuyện gì xảy ra ngoài hành lang khi thầy giáo đang viết bài? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Chậu hoa ngoài hành lang bị mất.

b. Chậu hoa ngoài hành lang bị rơi vỡ.

c. Các bạn học sinh tranh cãi về bài học.

Trả lời:

Khi thầy giáo đang viết bài, chậu hoa ngoài hành lang bị rơi vỡ.

Chọn b.

Câu 2 trang 25 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Thầy giáo nói gì với nhóm học trò đang vây quanh? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng:

a. Ai làm vỡ chậu hoa?

b. Trước hết phải cứu cây hoa đã.

c. Tôi rất thương các bạn.

Trả lời:

Thầy giáo nói với nhóm học trò vây quanh rằng: Trước hết phải cứu cây hoa đã.

Chọn b.

Câu 3 trang 25 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói gì? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng:

a. Các bạn có thương tôi không?

b. Tôi không nở hoa được nữa.

c. Tôi rất thương các bạn.

Trả lời:

Các bạn trong lớp tưởng tượng cây hoa nói:

a. Các bạn có thương tôi không?

b. Tôi không nở hoa được nữa.

Câu 4 trang 25 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em có thích cách giải quyết sự việc của thầy giáo không? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời của em:

a. Không, vì thầy chưa làm rõ ai mắc lỗi nặng hơn.

b. Có, vì thầy đã hướng suy nghĩ của học sinh vào việc cứu cây hoa.

c. Có, vì thầy tránh cho Huy và Lân phải tranh cãi xem ai có lỗi.

Trả lời:

Em thích cách giải quyết của thầy vì thầy tránh cho Huy và Lân phải tranh cãi xem ai có lỗi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan