Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 34 - Bài đọc 2: Những cây sen đá Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 34 - phần đọc hiểu Bài đọc 2: Những cây sen đá - Bài 8 Em yêu thầy cô, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 34 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để làm gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Để chăm sóc cho nhiều cây con mọc lên.

b. Để tách cây con ra, trồng vào chậu khác.

c. Để tặng học sinh có kết quả học tập tốt.

Trả lời:

Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để tặng học sinh có kết quả học tập tốt.

Chọn c.

Câu 2 trang 34 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Các bạn học sinh làm gì để được thầy giáo tặng cây? Viết từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để trả lời câu hỏi:

Ai cũng …… để được thầy giáo tặng cây

Trả lời:

Ai cũng cố gắng học tập để được thầy giáo tặng cây

Câu 3 trang 34 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Việt cảm thấy thế nào khi được nhận chậu sen đá? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Rất háo hức                                     b. Rất tự hào                                       c. Rất ngạc nhiên

Trả lời:

Việt cảm thấy rất tự hào khi nhận được chậu sen đá.

Chọn b.

Câu 4 trang 34 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Mỗi lần có ai khen những chậu sen đá, bố của Việt nói gì? Khoanh tròn chữ cái trước những ý đúng:

a. Chúng tôi rất tự hào vì cháu thích trồng cây.

b. Chúng tôi rất mừng vì nhà có nhiều cây xanh.

c. Chúng tôi rất biết ơn thầy giáo đã làm cháu thay đổi.

Trả lời:

Mỗi lần có ai khen những chậu sen đá, bố của Việt nói: Chúng tôi rất biết ơn thầy giáo đã làm cháu thay đổi.

Chọn c.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan