Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 46 Bài đọc 2: Ươm mầm Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 46 đọc hiểu Bài đọc 2: Ươm mầm - Bài 11 Học chăm, học giỏi, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Ở trường phổ thông, Rô-linh là học sinh như thế nào? Viết tiếp để hoàn thành câu: Ở trường phổ thông, Rô-linh là học sinh.

Câu 1 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ đâu?

a. Từ những câu chuyện Rô-linh được nghe bà kể.

b. Từ những câu chuyện Rô-linh và em gái tự nghĩ  ra.

c. Từ những bộ phim Rô-linh và em gái được xem.

Trả lời:

Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ những câu chuyện Rô-linh và em gái tự nghĩ ra.

Chọn đáp án: b

Câu 2 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Rô-linh đã làm gì để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe?

a. Nghĩ thêm các câu chuyện để kể.

b. Kể đi kể lại câu chuyện đã kể.

c. Ghi lại những câu chuyện đã kể.

Trả lời:

Để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe, Rô-linh đã ghi lại những câu chuyện của mình.

Chọn c

Câu 3 trang 46 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Ở trường phổ thông, Rô-linh là học sinh như thế nào? Viết tiếp để hoàn thành câu: Ở trường phổ thông, Rô-linh là học sinh.

Trả lời:

Ở trường phổ thông, Rô-linh luôn được đánh giá là một trong những học sinh tài năng nhất. Rô-linh thường được giao phụ trách việc tổ chức các buổi sinh hoạt toàn trường.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan