Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 51 Bài đọc 2: Sáng kiến của bé Hà Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 51 đọc hiểu Bài đọc 2: Sáng kiến của bé Hà , bài 12 Vòng tay yêu thương, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Gần đến ngày lập đông, Hà còn băn khoăn chuyện gì?

Câu 1 trang 51 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Bé Hà hỏi bố điều gì?

Trả lời:

Bé Hà đã hỏi bố rằng: Bố ơi, Sao không có ngày của ông bà, bố nhỉ?

Câu 2 - Bài đọc 2 Sáng kiến của bé Hà - VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao bé Hà và bố chọn ngày lập đông làm “ngày của ông bà”?

a. Vì đó là ngày lạnh nhất của mùa đông.

b. Vì đó là ngày các cụ già thích nhất mùa đông

c. Vì đó là ngày bắt đầu rét, cần chăm lo cho sức khỏe của các cụ già.

Trả lời:

Bé Hà và bố chọn ngày lập đông làm “ngày của ông bà” bởi vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo cho sức khỏe của các cụ già.

Chọn c.

Câu 3 - Bài đọc 2 Sáng kiến của bé Hà - VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gần đến ngày lập đông, Hà còn băn khoăn chuyện gì?

Trả lời:

Gần đến ngày lập đông, Hà còn băn khoăn chuyện tặng quà gì cho ông bà.

Câu 4 - Bài đọc 2 Sáng kiến của bé Hà - VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Món quà Hà tặng ông bà là gì?

Trả lời:

Món quà Hà tặng ông bà là chùm điểm 10 của chính mình.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan