Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 61, 62 Bài đọc 2: Sự tích cây vú sữa Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Câu 1 trang 61, câu 2, 3, 4 trang 62 phần đọc hiểu Bài đọc 2: Sự tích cây vú sữa, bài 15 Con cái thảo hiền, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 61 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng:

□ Cậu bé ham chơi, bị mẹ mắng, vùng vằng bỏ đi.

□ Cậu bé la cà khắp nơi, bị mẹ mắng, vùng vằng bỏ đi.

□ Cậu bé thích du lịch, bỏ nhà ra đi.

Trả lời:

Cậu bé bỏ nhà ra đi vì ham chơi, bị mẹ mắng.

Câu 2 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khi quay về nhà, không thấy mẹ, cậu bé làm gì?

Trả lời:

Khi quay về nhà, không thấy mẹ, cậu bé khản tiếng gọi mẹ rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.

Câu 3 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Khi cậu bé ôm cây xanh mà khóc, điều kì lạ gì đã xảy ra?

Viết số 1, 2, 3, 4, 5 vào các ô trống theo đúng thứ tự xảy ra điều kì lạ:

□ Cây xanh bỗng run rẩy.

□ Một quả rơi vào đầu.

□ Quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín.

□ Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.

□ Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

Trả lời:

Thứ tự xảy ra các điều kì lạ là:

1. Cây xanh bỗng run rẩy.

2. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.

3. Quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín.

4. Một quả rơi vào đầu.

5. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

Câu 4 trang 62 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Những hình ảnh nào của cây vú sữa gợi cho cậu bé nhớ đến mẹ? Đánh dấu ✔ vào ô thích hợp:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Trái cây vừa chạm môi cậu, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

 

 

b. Lá cây một mặt xanh bóng.

 

 

c. Mặt lá kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.

 

 

d. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.

 

 

Trả lời:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Trái cây vừa chạm môi cậu, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

 

b. Lá cây một mặt xanh bóng.

 

c. Mặt lá kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.

 

d. Cây xòa cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ về.

 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan