Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 65 Bài đọc 1: Để lại cho em Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 65 phần đọc hiểu Bài đọc 1: Để lại cho em, bài 16 Anh em thuận hòa, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Em đã làm được những việc gì giúp em bé của em.

Câu 1 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chị để lại những đồ vật gì cho em bé dùng? Viết tiếp để hoàn thành câu:

Chị để lại cho em bé ………

Trả lời:

Chị để lại cho em bé dép đỏ, mũ len, đôi tất, cái áo.

Câu 2 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chị còn để lại cho em bé điều gì tốt đẹp?

Chị còn để lại cho em bé ……

Trả lời:

Chị còn để lại cho em bé cái ngoan, cái sạch sẽ.

Câu 3 trang 65 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Em đã làm được những việc gì giúp em bé của em (hoặc các em nhỏ ít tuổi hơn em)? Ghi vắn tắt những việc mà em đã làm:

Trả lời:

Những việc em làm là: chơi với em bé, tặng em bé đồ chơi, tặng em bé quần áo cũ của mình.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan