Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Đọc hiểu trang 69 Bài đọc 2: Câu chuyện bó đũa Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 phần đọc hiểu Bài đọc 2: Câu chuyện bó đũa, bài 17 Chị ngã em nâng, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 69 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Thấy các con không hòa thuận, người cha gọi họ đến, bảo họ làm gì? Viết tiếp:

Người cha gọi họ đến, bảo….

Trả lời:

Người cha gọi họ đến, bảo họ rằng nếu ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

Câu 2 trang 69 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vì sao không có người con nào bẻ gãy được bó đũa.

a. Vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ.

b. Vì họ bẻ từng chiếc một.

c. Vì họ bẻ không đủ mạnh.

Trả lời:

Không người con nào bẻ gãy được bó đũa vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ.

Chọn đáp án: a

Câu 3 trang 69 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

a. Cầm cả bó đũa mà bẻ.

b. Bẻ từng chiếc một.

c. Lấy hết sức mà bẻ.

Trả lời:

Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách bẻ từng chiếc một.

Chọn b.

Câu 4 trang 69 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con điều gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý em thích:

□ Anh em phải thương yêu, đùm bọc nhau.

□ Đoàn kết mới tạo nên sức mạnh.

□ Chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh.

Trả lời:

Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con: anh em phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau - chọn ý đầu tiên.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan