Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 113, 114 Kết nối tri thức tập 1 bài 44. Ôn tập chung tiết 1. Bài 5. Cửa hàng có một thùng đựng 120 lít nước mắm. Cửa hàng đã lấy ra 7 can, mỗi can 10 lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 1 trang 113 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

132 x 4                      209 x 4                     113 x 6

Phương pháp:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2. Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 113 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

75 : 5                     68 : 4                      96 : 6

Phương pháp:

Đặt tính rồi lấy từng chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 113 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cho hình chữ nhật ABCD và hình tròn tâm O như hình vẽ.

a) O là trung điểm của đoạn thẳng ....... và đoạn thẳng .......

b) Các góc vuông có trong hình vẽ là: ...............................................................

c) Các góc không vuông có chung đỉnh O là: ......................................................

Phương pháp:

a) Trung điểm là điểm ở giữa hai điểm và chia đoạn thẳng đó thành hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

b) Sử dụng ê ke để xác định các góc vuông có trong hình.

Lời giải:

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AC và đoạn thẳng BD

b) Các góc vuông có trong hình vẽ là:

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AD

Góc vuông đỉnh B, cạnh BA và BC

Góc vuông đỉnh C, cạnh CB và CD

Góc vuông đỉnh D, cạnh DA và DC

c) Các góc không vuông có chung đỉnh O là:

Góc không vuông đỉnh O, cạnh OA và OB

Góc không vuông đỉnh O, cạnh OA và OD

Góc không vuông đỉnh O, cạnh OB và OC

Góc không vuông đỉnh O, cạnh OD và OC

Bài 4 trang 114 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức.

a) 216 + 148 – 144 = ...........................                         

                             = ...........................                                                           

b) 216 x (148 – 144) = ........................

                               = ........................

Phương pháp:

- Nếu biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ ta thực hiện từ trái sang phải.

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 216 + 148 – 144 = 364 – 144                          

                             = 220                                                                    

b) 216 x (148 – 144) = 216 x 4

                               = 864

Bài 5 trang 114 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Cửa hàng có một thùng đựng 120 lít nước mắm. Cửa hàng đã lấy ra 7 can, mỗi can 10 lítnước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số lít nước mắm cửa hàng đã lấy ra = Số lít nước mắm mỗi can x Số can

Bước 2: Tính số lít nước mắm còn lại = Số lít nước mắm cửa hàng có – Số lít nước mắm đã lấy

Lời giải:

Tóm tắt:

Có: 120 lít

Lấy ra: 7 can

1 can: 10 lít

Còn lại: ? lít

Bài giải

Số lít nước mắm cửa hàng đã lấy ra là:

10 x 7 = 70 (lít)

Số lít nước mắm cửa hàng còn lại là:

120 – 70 = 50 (lít)

Đáp số: 50 lít

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan