Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 38, 39, 40 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 14. Bảng nhân 6, bảng chia 6 tiết 2 trang 38, 39, 40 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 38, 39, 40. Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 trang 38 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S?

Phương pháp:

- Bước 1: Đếm xem hình vuông được chia làm mấy phần bằng nhau

- Bước 2: Đếm xem đã tô màu được mấy phần trong các phần bằng nhau đó.

- Bước 3: Kết luận đã tô màu được một phần mấy hình vuông rồi đối chiếu với kết quả, nếu kết quả đúng điền Đ, kết quả sai điền S.

Lời giải:

a) Hình a được chia thành 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào  hình vuông

Do đó câu a đúng

b) Hình b được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào  hình vuông.

Do đó câu b sai.

c) Hình c được chia thành 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào  hình vuông.

Do đó câu c đúng.

d) Hình d được chia thành 7 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào hình vuông.

Ta điền vào ô trống như sau:


 

Bài 2 trang 39 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phương pháp:

Bước 1: Đếm xem hình tròn được chia làm mấy phần bằng nhau

Bước 2: Chọn hình tròn được tô màu 1/7 và 1/9 cho thích hợp.

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: C

b) Đáp án đúng là: D

+ Hình A được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào  hình tròn.

+ Hình B được chia thành 8 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào hình tròn.

+ Hình C được chia thành 7 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào hình tròn.

+ Hình d được chia thành 9 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào hình tròn.

Vậy Hình C đã tô màu vào hình tròn;

       Hình D đã tô màu vào hình tròn.

Bài 3 trang 39 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu 1/8 mỗi hình sau.

Phương pháp:

Bước 1: Đếm số hình tròn có trong mỗi hình rồi chia cho 8.

Bước 2: Tô màu số hình bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải:

+ Hình 1 gồm 8 tam giác bằng nhau.

Như vậy cần tô màu 1 ô vuông để được hình 1.

+ Hình 2 gồm 8 hình chữ nhật bằng nhau.

Như vậy cần tô màu 1 hình hình chữ nhật để được hình 2.

Ta tô màu như sau:

 

Bài 4 trang 40 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết dấu “x” vào ô trống dưới hình đã tô màu 1/5 số ô vuông của hình đó.

Phương pháp:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình.

Bước 2: Viết dấu “x” vào ô trống dưới hình đã tô màu 1/5 số ô vuông của hình đó.

Lời giải:

a) Hình a được chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào hình a.

b) Hình b gồm 15 hình vuông, số hình vuông đó là:

15 : 5 = 3 (hình).

Vậy đã tô màu vào hình b.

c) Hình c gồm 9 ô vuông, có 3 ô vuông được tô màu.

Vậy đã tô màu vào hình c.

Kết luận: Hình a và hình b đã tô màu số ô vuông của hình đó.

Ta viết dấu "x" vào ô trống như sau: 

Bài 5 trang 40 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

a) Tô màu 1/2 số con cá rồi viết số thích hợp vào ô trống.

 1/2 số con cá là …… con cá.

b) Tô màu 1/4 số bông hoa rồi viết số thích hợp vào ô trống.

 

1/4 số bông hoa là ……. bông hoa.

Phương pháp:

a) Bước 1: Đếm số con cá rồi chia cho 2.

    Bước 2: Tô màu số hình bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

b) Bước 1: Đếm số bông hoa có rồi chia cho 4.

    Bước 2: Tô màu số hình bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải:

a) Có tất cả 6 con cá. số con cá là:

6 : 2 = 3 (con cá)

b) Có tất cả 12 bông hoa, số bông hoa là

12 : 4 = 3 (bông hoa)

Ta tô như sau:

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan