Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 tiết 2 trang 14 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 14. Bài 3. Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

Bài 1 trang 14 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải:

Nhẩm lại bảng chia 3 để điền số thích hợp vào ô trống

Bài 2 trang 14 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Phương pháp:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3 rồi nối với số tương ứng.

Lời giải:

Thực hiện phép tính và nối với kết quả tương ứng.

Ta có: 21 : 3 = 7. 

Khi đó ta nối biểu thức 21 : 3 với số 7.

Thực hiện tương tự với các biểu thức còn lại:

15 : 3 = 5

6 : 3 = 2

24 : 3 = 8

18 : 3 = 6

30 : 3 = 10

Ta nối như sau:

Bài 3 trang 14 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

 

Phương pháp:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3 rồi nối với số tương ứng.

Lời giải:

Thực hiện tính giá trị của các phép tính và tìm hai phép tính có cùng kết quả.

Ta có: 27 : 3 = 3 × 3 = 9

           3 × 2 = 18 : 3 = 6

           24 : 3 = 2 × 4 = 8

           30 : 3 = 5 × 2 = 10

           10 : 5 = 6 : 3 = 2

Vậy ta nối như sau:

Bài 4 trang 14 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một lớp học võ dân tộc có 30 bạn chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 bạn. Hỏi lớp học đó được chia thành bao nhiêu nhóm như vậy?

Phương pháp:

Số nhóm = Số học sinh của lớp : Số bạn trong mỗi nhóm

Lời giải:

Tóm tắt:

3 bạn: 1 nhóm

30 bạn: .... nhóm?

Bài giải:

Lớp học đó được chia thành số nhóm là:

               30 : 3 = 10 (nhóm)

                        Đáp số: 10 nhóm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan