Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 tiết 1 trang 15 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 15. Bài 3. Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?

Bài 1 trang 15 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 4 để điền số thích hợp vào ô trống. Ta điền như sau: 

Bài 2 trang 15 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số? 

Phương pháp:

Đếm thêm 4 đơn vị (hoặc đếm lùi 4 đơn vị) rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 15 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?

Phương pháp:

Số chiếc ghế để xếp 10 bàn ăn = Số cái ghế của một bàn ăn x 10

Lời giải:

Tóm tắt

Mỗi bàn: 4 cái ghế

10 bàn: …. cái ghế?

Bài giải

10 bàn ăn như vậy có số cái ghế là:

4 × 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 cái ghế

Bài 4 trang 15 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mỗi con thỏ có 4 cái chân và 2 cái tai. Vậy 6 con thỏ có tất cả:

a) ...... cái chân                             b) ...... cái tai

Phương pháp:

a) Số chân của 6 con thỏ = Số cái chân của một con thỏ x 6

b) Số tai của 6 con thỏ = Số cái tai của một con thỏ x 6

Lời giải:

a) 6 con thỏ số số cái chân là:

4 × 6 = 24 (cái chân)

Vậy ta điền như sau:

24 cái chân

b) 6 con thỏ có số cái tai là:

2 × 6 = 12 (cái tai)

Vậy ta điền như sau:

12 cái tai

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan