Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 19, 20 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Giải bài 7. Ôn tập hình học và đo lường tiết 2 trang 19, 20 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2 trang 19, bài 3, 4, 5 trang 20. Bài 4. Nối hai đồng hồ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối (theo mẫu):

Bài 1 trang 19 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số ?

- Quả dưa hấu cân nặng ...... kg. Quả sầu riêng cân nặng …... kg.

- Quả sầu riêng nhẹ hơn quả dưa hấu ....... kg.

b) Hai can bên chứa đầy nước mắm.

 - Cả hai can có ...... \(\ell \) nước mắm.   

- Can to đựng nhiều hơn can bé ....... \(\ell \) nước mắm. 

Phương pháp: 

a) Quan sát tranh để tìm cân nặng của quả dưa hấu và quả sầu riêng.

b) Tính tổng và hiệu số lít nước mắm ở hai can rồi điền số thích hợp. 

Lời giải: 

a) Quan sát cân, ta thấy:

Quả dưa hấu cân nặng 5 kg. Quả sầu riêng nặng 2 kg.

Quả sầu riêng nhẹ hơn quả dưa hấu:

5 – 2 = 3 (kg)

Vậy các số cần điền vào ô trống như sau:

Quả dưa hấu cân nặng 5 kg. Quả sầu riêng cân nặng 2 kg

Quả sầu riêng nhẹ hơn quả dưa hấu 3 kg.

b) Can thứ nhất đựng 10 l nước mắm.

Can thứ hai đựng 15 l nước mắm.

Vậy cả hai can có: 10 + 15 = 25 (l nước mắm)

Can to đựng nhiều hơn can bé số l nước mắm là:

15 – 10 = 5 (l)

Vậy các số cần điền vào ô trống như sau:

Cả hai can có 25 l nước mắm.

Can to đựng nhiều hơn can bé 5 l nước mắm.

Bài 2 trang 19 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Đồng hồ bên đổ chuông lúc:

A. 7 giờ 6 phút                         B. 7 giờ 30 phút                

C. 6 giờ 7 phút                         D. 6 giờ 8 phút

b) Nếu ngày 14 tháng 10 là thứ Bảy thì ngày 20 tháng 10 (ngày Phụ nữ Việt Nam) là:

A. Thứ Tư                       B. Thứ Năm                    

C. Thứ Sáu                     D. Thứ Bảy

Phương pháp:

Quan sát đồng hồ để tìm thời gian thích hợp.

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: B

Kim giờ nằm trong khoảng số 7 và số 8.

Kim phút chỉ số 6.

Vậy đồng hồ đang chỉ 7 giờ 30 phút.

b) Đáp án đúng là: C

Ngày 14 tháng 10 là thứ Bảy.

Thì 7 ngày sau đó cũng là thứ Bảy.

Tức là ngày 21 tháng 10 (do 14 + 7 = 21) cũng là thứ Bảy.

Do đó ngày 20 tháng 10 là ngày đứng trước ngày 21 tháng 10.

Vậy ngày 20 tháng 10 là thứ Sáu.

Bài 3 trang 20 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Cô Bình mua về 15 kg gạo. Biết rằng mỗi tuần gia đình cô Bình ăn hết 5 kg gạo. Hỏi gia đình cô Bình ăn trong mấy tuần thì hết số gạo đó?

Phương pháp:

Số tuần ăn hết số gạo = Số kg gạo cô Bình mua : Số kg gạo gia đình cô Bình ăn mỗi tuần

Lời giải: 

Tóm tắt 

5 kg: 1 tuần 

15 kg: … tuần?

Bài giải

Gia đình cô Bình ăn hết 15 kg gạo trong thời gian là:

15 : 5 = 3 (tuần)

Đáp số: 3 tuần

Bài 4 trang 20 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối hai đồng hồ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối (theo mẫu):

 

Phương pháp: 

Quan sát tranh và nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều hoặc buổi tối với nhau. 

Lời giải: 

+ Đồng hồ 1: 

Kim giờ nằm trong khoảng số 3 và 4; 

Kim phút chỉ số 3. 

Như vậy đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút chiều hay 15 giờ 15 phút. 

+ Đồng hồ 2: 

Kim giờ nằm trong khoảng số 8 và 9; 

Kim phút chỉ số 6. 

Như vậy đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút hay 20 giờ 30 phút. 

+ Đồng hồ 3: 

Kim giờ chỉ số 9; 

Kim phút chỉ số 12. 

Như vậy đồng hồ chỉ 9 giờ tối hay 21 giờ 00 phút. 

+ Đồng hồ 4: 

Kim giờ nằm trong khoảng số 4 và 5; 

Kim phút chỉ số 3. 

Như vậy đồng hồ chỉ 4 giờ 15 phút chiều hay 16 giờ 15 phút. 

Ta nối như hình dưới đây:

Bài 5 trang 20 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Có 1 can 2 l và một can 5 l. Chỉ dùng hai cái can đó, làm thế nào lấy được 1 l nước từ bể nước. 

Phương pháp:  

- Lấy nước vào đầy can 2 lít rồi đổ sang can 5 lít.

- Tiếp tục làm như vậy cho đến khi đầy can 5 lít. Khi đó trong can 5 lít còn lại 1 lít nước. 

Lời giải:  

Lấy đầy can 2 l, sau đó lấy can đó đổ vào can 5 l.

Rồi tiếp tục múc đầy can 2 l và đổ vào can 5 l.

Vẫn tiếp tục múc đầy can 2 l và đổ vào can 5 l, lúc này can 5 lít đang có: 2 + 2 = 4 (l).

Như vậy chỉ cần thêm 1 lít nước là đầy.

Đổ thêm vào bình 5 l 1 lít nước.

Số nước còn lại trong bình 2 l là số nước cần lấy ở bể (1 l).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan