Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 8. Luyện tập chung tiết 1 trang 21, 22 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2 trang 21, bài 3, 4, 5 trang 22. Bài 3. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 674 học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có nhiều hơn Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 45 học sinh.

Bài 1 trang 21 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

a) Viết tên các con vật dưới đây theo thứ tự cân nặng từ lớn đến bé

b) Viết số thành tổng các trăm, chục và đơn vị (theo mẫu).

Mẫu 457 = 400 + 50 + 7

285 = ......................                        666 = .......................

309 = ......................                        710 = .......................

Phương pháp:

a) So sánh cân nặng của mỗi con vật rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng

Lời giải:

a) Ta có: 520 kg > 246 kg > 118 kg > 85 kg

Tên các con vật thứ tự cân nặng từ lớn đến bé là: Linh dương, cá sấu, gấu đen, báo hoa.

 b) 285 = 200 + 80 + 5

     309 = 300 + 9

     666 = 600 + 60 + 6

     710 = 700 + 10

Bài 2 trang 21 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 45                              463 + 82                                638 + 254

b) 175 – 92                             595 – 346                              739 – 683     

Phương pháp: 

 - Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

 - Cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải:

Em đặt tính rồi tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau và thực hiện phép tính.

Bài 3 trang 22 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 674 học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có nhiều hơn Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 45 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp:

Số học sinh của Trường Nguyễn Huệ = Số học sinh của trường Nguyễn Trãi + 45 học sinh.

Lời giải:

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có số học sinh là:

674 + 45 = 719 (học sinh)

Đáp số: 719 học sinh

Bài 4 trang 22 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

a) Để tìm tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng.

    Để tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Để tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

    Để tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

    Để tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ

Lời giải:

Bài 5 trang 22 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số ?

Phương pháp: 

Quan sát hình vẽ ta thấy tổng của hai số cạnh nhau bằng số ở giữa của hàng trên.

Từ đó ta điền các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải: 

Ta thấy: Tổng của hai ô liên tiếp ở hàng dưới bằng số ở giữa của hàng trên.

Ví dụ: 8 + 8 = 16; 8 + 7 = 15; 7 + 7 = 14; …

Thực hiện tương tự với các hàng còn lại, ta điền số như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan