Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 tiết 2 trang 27 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 27. Bài 4. Một phòng họp có 36 cái ghế ngồi. Người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau.

Bài 1 trang 27 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 27 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải:

Bài 3 trang 27 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 4 trang 27 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một phòng họp có 36 cái ghế ngồi. Người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau.

a) Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế?

b) Trong một buổi họp, số người tham dự ngồi vừa đủ 5 hàng ghế. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người tham dự?

Phương pháp:

a) Số cái ghế mỗi hàng mỗi hàng = Số cái ghế trong phòng : Số hàng ghế

b) Số người tham dự =  Số cái ghế mỗi hàng x Số hàng ghế

Lời giải:

a) Mỗi hàng có số cái ghế là:

36 : 6 = 6 (cái)

b) Buổi họp đó có số người tham dự là:

6 × 5 = 30 (người)

Đáp số: a) 6 cái ghế

            b) 30 người tham dự

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan