Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 tiết 1 trang 28 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 28. Bài 3. Mỗi lọ cắm 7 bông hoa. Hỏi 6 lọ như vậy cắm bao nhiêu bông hoa?

Bài 1 trang 28 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 28 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có mấy hạt dẻ ghi phép tính có kết quả bé hơn 35 ?

A.    4                     B. 5                     C. 6                     D. 7

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 7 và bảng chia 7.

Bước 2: Đếm số hạt dẻ có kết quả nhỏ hơn 35.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Thực hiện tính nhẩm bảng nhân 7 và bảng chia 7 để tìm ra các phép tính có kết quả bé hơn 35.

Ta có: 7 × 4 = 28              7 × 5 = 35              70 : 7 = 10             7 × 7 = 49

          7 × 6 = 42             7 × 2 = 14              63 : 7 = 9               7 × 3 = 21

Các phép tính có kết quả bé hơn 35 là: 

7 × 4                                 70 : 7                                7 × 2                          

63 : 7                                7 × 3

Bài 3 trang 28 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mỗi lọ cắm 7 bông hoa. Hỏi 6 lọ như vậy cắm bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp:

Số bông hoa ở 6 lọ = Số bông hoa ở mỗi lọ x 6

Lời giải:

Tóm tắt

1 lọ: 7 bông hoa

6 lọ: …. bông hoa?    

Bài giải

6 lọ như vậy cắm số bông hoa là:

7 × 6 = 42 (bông)

Đáp số: 42 bông hoa

Bài 4 trang 28 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau (theo mẫu)

Lời giải:

Thực hiện tính nhẩm để tìm ra hai phép tính có kết quả bằng nhau.

Ta có: 

7 × 5 = 35              42 : 7 = 6               14 : 2 = 7               21 : 7 = 3                    28 : 7 = 4

30 : 5 = 6               5 × 7 = 35              24 : 6 = 4               49 : 7 = 7                    18 : 6 = 3

Vậy   7 × 5 = 5 × 7 = 35

         42 : 7 = 30 : 5 = 6

         14 : 2 = 49 : 7 = 7

         21 : 7 = 18 : 6 = 3

         28 : 7 = 24 : 6 = 4

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan