Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 tiết 2 trang 31 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 31. Bài 3. Nối (theo mẫu).

Bài 1 trang 31 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Đếm thêm 8 đơn vị hoặc đếm lùi 8 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 31 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 31 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng nhân 8, bảng chia 8.

Bước 2: Nối phép tính với kết quả thích hợp.

Lời giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính để nối với kết quả tương ứng.

Ta có: 72 : 8 = 9

           64 : 8 = 8

           8 × 3 = 24

           30 : 5 = 6

           8 × 4 = 32

           8 × 5 = 40

Ta nối như sau: 

Bài 4 trang 31 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

a) Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh?

b) Có 48 cái bánh chia đều vào 8 khay để vào lò nướng. Hỏi mỗi khay có bao nhiêu cái bánh?

Phương pháp:

a) Số cái bánh ở 5 hộp = Số cái bánh mỗi hộp x 5

b) Số cái bánh ở mỗi khay = Số cái bánh có tất cả : số khay

Lời giải:

a) 5 hộp như vậy có số cái bánh là:

8 × 5 = 40 (cái bánh)

b) Mỗi khay có số cái bánh là:

48 : 8 = 6 (cái bánh)

Đáp số: a) 40 cái bánh

            b) 6 cái bánh

Sachbaitap,com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan