Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 tiết 1 trang 32 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 32. Bài 3. Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

Bài 1 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

 Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải:

Bài 2 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 9 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

Phương pháp:

Tính nhẩm rồi nối nối hai phép tính có kết quả bằng nhau.

Lời giải:

Bài 4 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Cô Lan có 36 bông hoa hồng. Cô Lan cắm vào các lọ, mỗi lọ 9 bông. Hỏi cô Lan cắm được bao nhiêu lọ hoa như vậy?

Phương pháp:

Số lọ hoa cô Lan cắm được = Số bông Hoa cô Lan có : Số bông mỗi lọ

Lời giải:

Tóm tắt

1 lọ: 9 bông hoa

36 bông hoa: … lọ?   

Bài giải

Cô Lan cắm được số lọ hoa là:

36 : 9 = 4 (lọ)

Đáp số: 4 lọ hoa

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan