Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 13. Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia tiết 1 trang 35 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 35. Bài 4. Có 6 can nước mắm như nhau chứa được tất cả 54 \(\ell \) nước mắm. Hỏi mỗi can đó chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 1 trang 35 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

 Muốn tìm thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số kia.

Lời giải:

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại

a) Số cần tìm là:

12 : 4 = 3

b) Số cần tìm là: 

40 : 8 = 5

c) Số cần tìm là:

45 : 9 = 5

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

Bài 2 trang 35 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số kia.

Lời giải:

Bài 3 trang 35 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Muốn tìm thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số kia.

Lời giải:

Bài 4 trang 35 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Có 6 can nước mắm như nhau chứa được tất cả 54 \(\ell \) nước mắm. Hỏi mỗi can đó chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp:

Số lít nước mắm ở mỗi can = Số lít nước mắm có tất cả : Số can

Lời giải:

Tóm tắt

6 can: 54 l nước mắm

1 can: …. l nước mắm?

Bài giải

Mỗi can đó chứa số lít nước mắm là:

54 : 6 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít nước mắm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan