Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 14. Một phần mấy tiết 1 trang 37, 38 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 37, 38. Bài 4. Tô màu vào $frac{1}{5}$ mỗi hình sau.

Bài 1 trang 37 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S ?

Phương pháp:

- Bước 1: Đếm xem hình tròn được chia làm mấy phần bằng nhau

- Bước 2: Đếm xem đã tô màu được mấy phần trong các phần bằng nhau đó.

- Bước 3: Kết luận đã tô màu được một phần mấy hình chữ nhật rồi đối chiếu với kết quả, nếu kết quả đúng điền Đ, kết quả sai điền S.

Lời giải:

a) Hình a được chia thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1/5 hình tròn.

Do đó câu a đúng.

b) Hình b được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1/6 hình tròn.

Do đó câu b đúng.

c) Hình c không được được chia thành các phần bằng nhau.

Do đó câu c sai.

d) Hình d được chia thành 3 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu vào 1/3 hình tròn.

Do đó câu d đúng.

Ta điền vào ô trống như sau:

Bài 2 trang 37 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Nối phân số với cách đọc tương ứng.

Lời giải:

Bài 3 trang 38 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết dấu “ X” vào ô trống dưới hình đã tô màu 1/3 số hình tròn của hình đó.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm số phần bằng nhau ở mỗi hình

Bước 2: Chọn hình được tô màu 1/3 số hình tròn của hình đó.

Lời giải:

Cả 2 hình đều có tất cả 12 hình tròn,  số hình tròn là:

12 : 3 = 4 (hình tròn).

Vậy hình 1 đã tô màu  số hình tròn.

Ta điền dấu "x" vào ô trống như sau:

 

Bài 4 trang 38 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu vào 1/5 mỗi hình sau.

Phương pháp:

Bước 1: Đếm số hình có trong mỗi hình rồi chia cho 5.

Bước 2: Tô màu số hình bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan