Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 tiết 2 trang 33 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33. Bài 5. Tô màu đỏ vào hình tròn ghi phép tính có kết quả bé nhất, tô màu xanh vào hình tròn ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

Bài 1 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Đếm thêm 9 đơn vị hoặc đếm lùi 9 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt dưới hình tam giác ghi phép tính có kết quả lớn hơn 7 và bé hơn 10.

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 9 và bảng chia 9.

Bước 2: Khoanh vào chữ đặt trước hình tam giác có kết quả lớn hơn 7 và bé hơn 10.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Thực hiện tính giá trị của các phép tính và tìm ra phép tính có kết quả lớn hơn 7 và bé hơn 10.

Ta có: 36 : 9 = 4

           9 × 2 = 18

           72 : 9 = 8

           63 : 9 = 7

Ta thấy 7 < 8 < 10 

Do đó phép tính 72 : 9 có kết quả hơn hơn 7 và bé hơn 10.

Bài 4 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Có 27 bạn tập nhảy dây. Cô giáo đã chia đều các bạn thành 9 nhóm.

Hỏi:

a) Mỗi nhóm tập nhảy dây có mấy bạn?

b) 2 nhóm tập nhảy dây như vậy có bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

a) Số bạn tập nhảy dây ở mỗi nhóm = Số bạn tập nhảy dây : Số nhóm

b) Số bạn tập nhảy dây ở 2 nhóm = Số bạn tập nhảy dây ở  mỗi nhóm x 2

Lời giải:

Tóm tắt

9 nhóm: 27 bạn

1 nhóm: … bạn

2 nhóm: … bạn

Bài giải

Lớp học đó được chia thành số nhóm là:

30 : 3 = 10 (nhóm)

Đáp số: 10 nhóm

Bài 5 trang 32 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu đỏ vào hình tròn ghi phép tính có kết quả bé nhất, tô màu xanh vào hình tròn ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 9 và bảng chia 9.

Bước 2: Tô màu đỏ vào hình tròn ghi phép tính có kết quả bé nhất, tô màu xanh vào hình tròn ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

Lời giải:

Ta có: 90 : 9 = 10

           2 × 4 = 8

           9 × 1 = 9

           54 : 9 = 6

Ta thấy: 6 < 8 < 9 < 10

Trong các số trên, số bé nhất là 6, là kết quả của phép tính 54 : 9; 

Số lớn nhất là 10, là kết quả của phép tính 90 : 9.

Ta tô màu như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan