Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 29 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 tiết 2 trang 29 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 29. Bài 3. Một thanh tre dài 49 cm. Rô-bốt cắt thanh tre đó thành 7 đoạn dài bằng nhau.

Bài 1 trang 29 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Đếm thêm 7 đơn vị hoặc đếm lùi 7 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 29 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải:

Bài 3 trang 29 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một thanh tre dài 49 cm. Rô-bốt cắt thanh tre đó thành 7 đoạn dài bằng nhau.

a) Hỏi mỗi đoạn tre dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Nếu lấy 4 đoạn tre đó xếp thành một hình vuông thì tổng độ dài các cạnh của hình vuông đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp:

a) Độ dài mỗi đoạn tre dài = Độ dài thanh tre : Số đoạn tre

b) Tổng độ dài các cạnh của hình vuông = Độ dài mỗi đoạn tre dài x 4

Lời giải:

a) Mỗi đoạn tre dài là:

49 : 7 = 7 (cm)

b) Nếu lấy 4 đoạn tre đó xếp thành một hình vuông thì tổng độ dài các cạnh của hình vuông đó là:

4 × 4 = 16 (cm)

Đáp số: a) 7 cm

b) 16 cm.

Bài 4 trang 29 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

>, <, =?

Phương pháp:

- Tính nhẩm kết quả các phép nhân, phép chia.

- So sánh hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Tính nhẩm kết quả của từng phép tính và tiến hành so sánh

a) Ta có: 7 × 5 = 35

             7 × 9 = 63

Do 35 < 63 nên 7 × 5 < 7 × 9.

b) Ta có: 7 × 6 = 42

             6 × 7 = 42

Vậy 7 × 6 = 6 × 7.

c) Ta có: 7 × 4 = 28

             6 × 4 = 24

Do 28 > 24 nên 7 × 4 > 6 × 4.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan