Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 tiết 1 trang 30 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 30. Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 trang 30 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải:

Bài 2 trang 30 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8, chia 8.

Bước 2: Viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 3 trang 30 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 72 : 8                                 B. 8 x 1                         

C. 80 : 8                                 D. 8 x 2

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính, so sánh rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Tính nhẩm kết quả của các phép tính, so sánh và tìm ra phép tính có kết quả bé nhất.

Ta có: 72 : 8 = 9

           8 × 1 = 8

           80 : 8 = 10

           8 × 2 = 16

Ta có: 8 < 9 < 10 < 16.

Bài 4 trang 30 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Có 64 viên bi chia đều vào 8 hộp. Hỏi:

a) Mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

b) 3 hộp bi như vậy có bao nhiêu viên bi?

Phương pháp:

a) Số viên bi trong mỗi hộp = Tổng số bi : số hộp bi

b) Số viên bi trong 3 hộp = Số viên bi mỗi hộp x 3

Lời giải:

Tóm tắt

8 hộp: 64 viên bi

a) 1 hộp: … viên bi

b) 3 hộp: … viên bi 

Bài giải

a) Mỗi hộp có số viên bi là:

          64 : 8 = 8 (viên bi)

b) 3 hộp bi như vậy có số viên bi là:

           8 × 3 = 24 (viên bi)

Đáp số:  a) 8 viên bi

             b) 24 viên bi

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan