Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng tiết 2 trang 45, 46 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 45, 46. Bài 1. Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AC.

Bài 1 trang 45 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng AC.

Phương pháp:

- Quan sát hình vẽ để xác định độ dài của các đoạn thẳng AB, AC

- Trung điểm đoạn thẳng AB: nằm giữa hai điểm A và B, chia đoạn AB thành 2 phần bằng nhau

- Trung điểm đoạn thẳng AB: nằm giữa hai điểm A và C, chia đoạn AC thành 2 phần bằng nhau

Lời giải:

+ Đoạn thẳng AB dài 4 cm. 

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng AB và chia đoạn thẳng AB thành 2 phần bằng nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm D ở vị trí 2 cm.

+ Tương tự, đoạn thẳng AC dài 10 cm.

Ta có: 10 : 2 = 5 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm E ở vị trí 5 cm.

Ta có hình vẽ: 

Bài 2 trang 45 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trong hình vẽ bên, hãy:                                                                                  

a) Vẽ đoạn thẳng MP và vẽ trung điểm A của đoạn thẳng MP.

b) Vẽ đoạn thẳng AN và vẽ trung điểm B của đoạn thẳng AN.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của các đoạn thẳng.

Lời giải:

a) Nối hai điểm M và P. Ta thấy đoạn MP bằng 4 ô vuông.

Trung điểm A của đoạn thẳng MP là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng MP và chia đoạn thẳng MP thành 2 phần bằng nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng MP là điểm A đều cách hai điểm M và P một khoảng bằng 2 ô vuông.

b) Nối hai điểm A và N. Ta thấy đoạn AN bằng 4 ô vuông.

Trung điểm B của đoạn thẳng AN là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng AN và chia đoạn thẳng AN thành 2 phần bằng nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AN là điểm B đều cách hai điểm A và N một khoảng bằng 2 ô vuông.

Ta vẽ như sau: 

Bài 3 trang 46 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số ?

Một cây cầu đá có 11 tảng đá. Chú chuột túi đang ở tảng đá ghi số 1 (như hình vẽ). Mỗi lần nhảy, chuột túi sẽ nhảy từ một tảng đá sang tảng đá ghi số liền sau nó. Vậy:

Chuột túi cần nhảy thêm ….. lần đế đến được tảng đá chính giữa cây cầu.

Phương pháp:

Cây cầu chia thành 10 đoạn bằng nhau ứng với mỗi lần nhảy của chú chuột.

Để đến tảng đá chính giữa cây cầu chuột túi cần nhảy đến tảng đá số 5.

Lời giải:

Có 11 tảng đá. Tảng đá chính giữa là tảng đá số 5 (có 5 tảng đá trước số 5 và có 5 tảng đá sau số 5).

Chuột túi đang ở tảng đá ghi số 1.

Vậy chuột túi cần nhảy thêm 4 lần nữa (2, 3, 4, 5) để đến được tảng đá chính giữa của cây cầu.

Ta điền vào như sau:

Chuột túi cần nhảy thêm  lần để đến được tảng đá chính giữa của cây cầu.

Bài 4 trang 46 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nam có một đoạn dây dài 20 cm. Bạn ấy muốn cắt một đoạn dây dài 5 cm từ đoạn dây ban đầu mà không cần dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét. Em hãy giúp Nam tìm một cách làm.

Phương pháp:

- Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. Từ đó ta xác định được trung điểm của sợ dây ban đầu.

- Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 10 cm.

- Tiếp tục, gập 1 sợi dây 10 cm làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. 

- Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 5 cm.

Lời giải:

- Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau.

Từ đó ta xác định được trung điểm của sợi dây ban đầu.

- Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được hai đoạn dây dài 10 cm.

- Tiếp tục lấy đoạn dây dài 10 cm gập làm đôi sao cho hai đầu dây trùng với nhau để xác định trung điểm của sợi dây.

- Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây dài 5 cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan