Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 17. Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn tiết 1 trang 47 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3 trang 47. Bài 2. Vẽ đường tròn tâm I. Sau đó vẽ bán kính IM, đường kính AB của đường tròn đó.

Bài 1 trang 47 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

         Hình tròn tâm ............                                          Hình tròn tâm ............   

         Bán kính ............                                                  Bán kính ...................

                                                                                     Đường kính ...............                

Phương pháp:

- Bán kính: Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

- Đường kính: Đường thẳng nối hai điểm ở trên đường tròn và đi qua tâm

Lời giải:

- Bán kính: Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn. 

- Đường kính: Đoạn thẳng đi qua tâm, nối hai điểm nằm trên đường tròn.

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

Hình tròn tâm I                                                          Hình tròn tâm O

Bán kính IA, IB                                                          Bán kính OM, ON

                                                                                Đường kính MN

Bài 2 trang 47 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Vẽ đường tròn tâm I. Sau đó vẽ bán kính IM, đường kính AB của đường tròn đó.

Phương pháp:

- Lấy một điểm I bất kì làm tâm đường tròn. Đặt chân cố định của compa trùng với tâm và quay một vòng, từ đó em được đường tròn tâm I.

- Lấy một điểm M bất kì nằm trên đường tròn. Nối I với M.

- Qua I kẻ một đoạn thẳng cắt đường tròn tại 2 điểm A và B ta được đường kính AB.

Lời giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đường tròn tâm I bán kính bất kỳ.

- Lấy điểm M bất kỳ nằm trên đường tròn tâm I. Nối hai điểm I và M. Ta được bán kính IM.

- Lấy điểm A nằm trên đường tròn tâm I (điểm A không trùng với điểm M). Nối điểm A và điểm I cắt đường tròn tâm I tại điểm B. Khi đó ta được đường kính AB.

Ta có hình vẽ như sau: 

Bài 3 trang 47 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình vẽ bên có ba hình tròn, mỗi hình tròn đều có bán kính 9 cm. Chú ong bay đi lấy mật từ điểm A đến điểm C theo đường gấp khúc ABC. Vậy chú ong đã bay ............ cm.

Phương pháp:

Độ dài đường gấp khúc ABC bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB và BC.

Lời giải:

Độ dài đoạn thẳng AB là:

9 + 9 = 18 (cm)

Độ dài đoạn thẳng BC là:

9 + 9 = 18 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

18 + 18 = 36 (cm)

Vậy chú ong đã bay 36 cm.

Sacbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan