Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 48 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 18. Góc, góc vuông, góc không vuông tiết 1 trang 48 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3 trang 48. Bài 3. Tô màu vào hình có nhiều góc vuông nhất.

Bài 1 trang 48 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Phương pháp:

Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh của ê ke trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

Lời giải:

Dùng ê ke để kiểm tra ta có:

Trong hình vẽ có:

a) Các góc vuông là:

Góc đỉnh A; cạnh AB, AC

Góc đỉnh R; cạnh RQ, RP

 

b) Các góc không vuông là:   

Góc đỉnh M; cạnh MN, MP

Góc đỉnh I; cạnh IL, IT

Góc đỉnh G; cạnh GH, GK

Góc đỉnh E ; cạnh EX, EY

Bài 2 trang 48 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Em hãy vẽ hai góc vuông trên lưới ô vuông.

Phương pháp:

- Lấy một điểm B bất kì trên giấy làm đỉnh của góc.

- Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh B.

- Vẽ 2 cạnh BA và BC của góc trùng với hai cạnh ê ke ta được góc vuông đỉnh B cạnh BA, BC.

- Thực hiện tương tự để cẽ góc vuông thứ hai

Lời giải:

Ta vẽ như sau:

Bài 3 trang 48 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu vào hình có nhiều góc vuông nhất.

Phương pháp:

Bước 1: Dùng ê ke để kiểm tra số góc vuông trên mỗi hình

Bước 2: Tô màu hình có nhiều góc vuông nhất

Lời giải:

Sử dụng ê ke để kiểm tra, ta thấy:

+ Hình 1 có 4 góc vuông.

+ Hình 2 có 3 góc vuông.

+ Hình 3 có 5 góc vuông.

Vậy hình 3 có nhiều góc vuông nhất.

Ta tô màu như sau: 

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan