Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông tiết 1 trang 49, 50 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 49, 50. Bài 1. Viết tên các đỉnh và các cạnh của mỗi hình (theo mẫu).

Bài 1 trang 49 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tên các đỉnh và các cạnh của mỗi hình (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để xác định các đỉnh và các cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải:

Bài 2 trang 49 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hình bên có:

a) Các hình tam giác là:........................

b) Các hình tứ giác là: ..........................

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ và nêu tên các hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải:

Trong hình vẽ bên có:

a) Các hình tam giác là: ABI, BIC, CID

b) Các hình tứ giác là: ABCI, IBCD, ABCD

Bài 3 trang 49 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Qua bốn đỉnh của hình vuông MNPQ, hãy vẽ các đoạn thẳng để chía hình vuông đó thành 4 hình tam giác.

Phương pháp:

Nối các đỉnh của hình vuông để tạo thành 4 hình tam giác.

Lời giải:

Ta nối M với P, từ Q, vẽ một đường thẳng tới MP, đường thẳng đó cắt MP tại E.

Ta có 4 tam giác được tạo thành là: MPQ, MNP, MEQ, QEP.

Ta vẽ như sau:

Bài 4 trang 49 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mảnh vườn nhà cô Lan có dạng hình chữ nhật ABCD. Em hãy nối các điểm đã đánh dấu (như hình vẽ) để giúp cô Lan chia mảnh vườn theo mỗi yêu cầu dưới đây.

a) Chia thành 2 hình tứ giác.

b) Chia thành 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác (tìm 4 cách làm).

c) Chia thành 3 hình tam giác (tìm 2 cách làm).

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi nối hai điểm trong các điểm đã đánh dấu để được các hình theo yêu cầu của bài toán. 

Lời giải:

a) Nối I với H ta được hai hình tứ giác là: AIHD và IBCH.

b) Cách 1: Nối I với D, ta được 1 hình tam giác là AID và 1 hình tứ giác là IBCD.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 49, 50 Bài 19 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Cách 2: Nối I với C, ta được 1 hình tam giác là BIC và 1 hình tứ giác là AICD.

Cách 3: Nối H với A, ta được 1 hình tam giác là DHA và 1 hình tứ giác là ABCH.

Cách 4: Nối H với B, ta được 1 hình tam giác là BHC và 1 hình tứ giác là ABHD.

c) Cách 1. Nối D với I, I với C ta được 3 hình tam giác là: ADI, DIC, ICB.

Cách 2: Nối A với H, H với B, ta được 3 hình tam giác: DHA, AHB, BHC.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan