Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 54 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí tiết 1 trang 54 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3 trang 54. Bài 3. Vẽ một hình chữ nhật và một hình vuông rồi tô màu.

Bài 1 trang 54 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Vẽ một góc vuông có đỉnh A cho trước, một góc vuông có đỉnh B và cạnh BM cho trước, một đường tròn tâm O cho trước.

Lời giải:

Ta vẽ như sau: 

Bài 2 trang 54 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, em tìm được trong hình bên có … góc vuông.

b) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, hãy tìm một số đồ vật xung quanh em có góc vuông rồi viết lại tên các đồ vật đó.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

a) Dùng ê ke để kiểm tra, ta thấy trong hình có góc vuông.

b) Một số đồ vật xung quanh em có góc vuông như: Quyển sách, bàn học, bảng viết, ti vi…

Bài 3 trang 54 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Vẽ một hình chữ nhật và một hình vuông rồi tô màu.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan