Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56, 57 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 21. Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật tiết 1 trang 56, 57 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56, 57. Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 56 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số ?

Chiếc khung sắt của rạp xiếc có dạng khối lập phương với các cạnh được sơn màu xanh và đen (như hình vẽ).

a) Khung sắt đó có tất cả ....... cạnh màu đen, ....... cạnh màu xanh.

b) Nghệ sĩ xiếc ảo thuật cần lắp các tấm gỗ hình vuông vừa khít các mặt của chiếc khung đó. Nghệ sĩ cần dùng tất cả ........ tấm gỗ như vậy.

Phương pháp:

a) Quan sát hình vẽ và đếm số cạnh được sơn màu xanh và sơn màu đỏ.

b) Dựa vào đặc điểm khối lập phương có 6 mặt đều là hình vuông.

Lời giải:

Hình lập phương có: 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh.

a) Đếm số cạnh màu xanh và đen, ta thấy:

Khung sắt đó có tất cả 4 cạnh màu đen, 8 cạnh màu xanh.

b) Nghệ sĩ xiếc ảo thuật cần lắp các tấm gỗ hình vuông vừa khít các mặt của chiếc khung đó. Nghệ sĩ cần dùng tất cả 6 tấm gỗ như vậy (vì hình lập phương có 6 mặt).

Bài 2 trang 57 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số ?

Một cục tẩy dạng khối hộp chữa nhật gồm hai nửa màu xám và màu xanh (như hình vẽ).

Khối hộp chữ nhật đó có ...... đỉnh ở nửa màu xanh và ....... đỉnh ở nửa màu xám.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ và đếm số đỉnh ở nửa màu xanh và số đỉnh ở nửa màu xám

Lời giải:

Cục tẩy gồm 1 khối hộp chữ nhật màu xanh và 1 khối hộp chữ nhật màu xám.

Do đó: Khối hộp chữ nhật đó có 8 đỉnh ở nửa màu xanh và 8 đỉnh ở nửa màu xám.

Bài 3 trang 57 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số ? 

Trong hình là các khối gỗ dạng lập phương đặt sát nhau. Một con kiến bò từ A đến B theo đường kẻ màu trắng (như hình vẽ).

Đường đi của con kiến đã chạm vào tất cả ...... cạnh của các khối gỗ.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Ta đếm như sau:

Vậy đường đi của con kiến đã chạm vào tất cả 7 cạnh của khối gỗ.

Bài 4 trang 57 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Chú Tư làm những chiếc đèn lồng có khung dạng khối lập phương (như hình vẽ).

Ở mỗi đỉnh của chiếc khung, chú Tư dùng một sợi dây lạt để buộc. Để làm 5 chiếc khung đèn như vậy thì chú Tư cần dùng ..... sợi dây lạt.

Phương pháp:

- Đếm số dây lại để làm một chiếc khung 

- Số dây lạt để làm 5 chiếc khung = Số dây lạt để làm 1 chiếc khung x 5

Lời giải:

Khối lập phương có: 8 đỉnh.

Mỗi đỉnh chú Tư cần dùng 1 sợi dây lạt để buộc lên để làm 1 chiếc khung đèn lồng, chú Tư cần dùng 8 sợi dậy lạt để buộc.

Như vậy để làm 5 chiếc khung đèn lồng như vậy thì chú Tư cần dùng:

8 × 5 = 40 (sợi dây lạt).

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là số 40.

Bài 5 trang 57 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Ba nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn trên chiếc khung thép dạng khối hộp chữ nhật (như hình vẽ).

a) Em hãy tô màu xanh các cạnh của chiếc khung mà các nghệ sĩ xiếc đang bám vào.

b) Số ?

Có ...... cạnh của chiếc khung mà các nghệ sĩ không bám vào.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

a) Ta tô như sau:

b) Chiếc khung thép có tất cả 12 cạnh.

Các nghệ sĩ xiếc bám vào 3 cạnh.

Vậy có 9 cạnh của chiếc khung mà các nghệ sĩ không bám vào.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan