Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3 trang 59 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 22. Luyện tập chung tiết 1 trang 59 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 59. Bài 1. Quan sát hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bài 1 trang 59 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Quan sát hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trong hình vẽ có:

+ Các hình tam giác là:

………………………………………………………

+ Các hình tứ giác là:

………………………………………………………

b) Dùng ê ke, em tìm được trong hình vẽ có tất cả …… góc vuông.

Phương pháp:

- Đếm số hình tam giác và hình tứ giác.

- Sử dụng ê ke để kiểm tra số góc vuông.

Lời giải:

a) Trong hình vẽ có:

+ Các hình tam giác là: ACD, ABC, ABG, BCE

+ Các hình tứ giác là: ABCD, ACBD, DCBG, ABEC

b) Dùng ê ke, em tìm được trong hình vẽ có tất cả 4 góc vuông. Đó là: 

Bài 2 trang 59 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Ghép 8 khối lập phương nhỏ thành một khối lập phương lớn (như hình vẽ). Người ta sơn màu xanh bốn mặt xung quanh của khối lập phương lớn.

Như vậy, có tất cả … mặt của các khối lập phương nhỏ được sơn màu xanh.

Phương pháp:

- Mỗi khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt

- Số mặt được sơn của các khối lập phương = Số mặt được sơn của 1 khối lập phương x 8

Lời giải:

Khối lập phương lớn có 6 mặt, mỗi mặt gồm 4 mặt của khối lập phương nhỏ.

Như số mặt của khối lập phương nhỏ được sơn màu xanh là:

6 × 4 = 24 (mặt)

Như vậy có tất cả 24 mặt của khối lập phương nhỏ được sơn màu xanh.

Bài 3 trang 59 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Đồng hồ nào sau đây có kim giờ và kim phút tạo thành một góc vuông?

 

b) Đồng hồ nào sau đây có kim giờ và kim phút tạo thành một góc không vuông?

Phương pháp:

Quan sát rồi khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp.

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: B

Ở đồng hồ B, kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ số 12.

Như vậy hai kim này tạo thành một góc vuông.

b) Đáp án đúng là: C

+ Ở đồng hồ A, kim giờ chỉ số 9, kim phút chỉ số 12.

Như vậy hai kim này tạo thành một góc vuông.

+ Ở đồng hồ B, kim giờ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12

Như vậy hai kim này tạo thành một góc vuông

+ Ở đồng hồ C, kim giờ chỉ số 5, kim phút chỉ số 12.

Như vậy hai kim này tạo không thành một góc vuông.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan