Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 23. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số tiết 2 trang 61 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 61. Bài 4. Mỗi ngày Nam đọc được 24 trang truyện. Hỏi sau 3 ngày, Nam đọc được bao nhiêu trang truyện?

Bài 1 trang 61 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 61 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Kết quả của mỗi phép tính được gắn với một chữ như sau:

Viết các chữ cái thích hợp vào ô trống (theo mẫu) rồi viết ô chữ giải được vào chỗ chấm.

Ô chữ giải được là: ...........................................................

Phương pháp:

Bài 1: Thực hiện tính kết quả các phép nhân.

Bài 2: Ghép các chữ cái vào các ô tương ứng với kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

A. 11 x 2 = 22                       C. 13 x 3 = 39

Đ.  25 x 3 = 75                      H. 42 x 2 = 84

I.   18 x 4 = 72                      O. 27 x 3 = 81

U. 13 x 5 = 65  

Ô chữ giải được là: ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Bài 3 trang 61 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết mỗi chữ số 1, 2, 3 vào một ô trống trong hình bên để được phép tính đúng.


Phương pháp:

Tính nhẩm rồi điền các số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Bài 4 trang 61 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mỗi ngày Nam đọc được 24 trang truyện. Hỏi sau 3 ngày, Nam đọc được bao nhiêu trang truyện?

Phương pháp:

Số trang truyện đọc sau 3 ngày = Số trang truyện đọc mỗi ngày x 3

Lời giải:

Tóm tắt:

1 ngày: 24  trang

3 ngày: ..... trang?

Bài giải

Sau 3 ngày, Nam đọc được số trang truyện là:

24 x 3 = 72 (trang)

Đáp số: 72 trang truyện

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan