Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 24. Gấp một số lên một số lần tiết 1 trang 63 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 63. Bài 3. Mỗi cái bánh có thể mời 3 bạn ăn chung. Hỏi với 9 cái bánh thì có thể mời bao nhiêu bạn ăn chung?

Bài 1 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Lời giải:

Bài 2 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S ?

a) Gấp 6 lên 3 lần thì được 18.        .........

b) Gấp 7 lên 5 lần thì được 30.        .........

c) Thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 18. .........

d) Thêm 5 đơn vị vào 7 thì được 12. .........

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Lời giải:

a) Gấp 6 lên 3 lần thì được 18.        Đ

b) Gấp 7 lên 5 lần thì được 30.        S (Vì gấp 7 lên 5 lần thì được 35)

c) Thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 18. S (Vì thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 9)

d) Thêm 5 đơn vị vào 7 thì được 12. Đ

Bài 3 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mỗi cái bánh có thể mời 3 bạn ăn chung. Hỏi với 9 cái bánh thì có thể mời bao nhiêu bạn ăn chung?

Phương pháp:

Số bạn để ăn 9 cái bánh = Số bạn ăn 1 cái bánh x 9

Lời giải:

Tóm tắt

1 cái bánh: 3 bạn

9 cái bánh: .... bạn?

Bài giải

Với 9 cái bánh đó thì có thể mời số bạn ăn chung là:

9 x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn

Bài 4 trang 63 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu các ô ghi phép tính có kết quả bằng 75.

Phương pháp:

Bước 1: Thực hiện tính kết quả các phép tính.

Bước 2: Xác định các phép tính quả bằng 75 rồi tô màu.

Lời giải:

25 x 3 = 75                          7 x 5 = 35

17 x 5 = 85                          20 x 4 = 80

57 + 8 = 65                         15 x 5 = 75

90 – 15 = 75                        16 x 3 = 48

Ta tô màu các phép tính sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan