Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư tiết 2 trang 65 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 65. Bài 4. Bà nướng được 36 cái bánh. Bà cho bánh nướng được vào các hộp, mỗi hộp 9 cái bánh. Hỏi bà nướng được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Bài 1 trang 65 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện phép chia theo quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 2 trang 65 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

34 : 3                 29 : 5                70 : 9                47 : 8

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 3 trang 65 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tô màu vào những ô tô ghi phép chia có số dư là 4:

Phương pháp:

Thực hiện phép chia rồi tô màu vào những ô tô ghi phép chia có số dư là 4

Lời giải:

Ta có 49 : 5 = 9 (dư 4)           23 : 6 = 3 (dư 5)

        22 : 9 = 2 (dư 4)           17 : 7 = 2 (dư 3)

        42 : 7 = 6                     36 : 8 = 4 (dư 4)

        27 : 3 = 9                     56 : 9 = 6 (dư 2)

Ta tô màu các phép chia sau: 

Bài 4 trang 65 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Bà nướng được 36 cái bánh. Bà cho bánh nướng được vào các hộp, mỗi hộp 9 cái bánh. Hỏi bà nướng được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Phương pháp:

Số hộp bánh = Số cái bánh bà làm được : số cái bánh ở mỗi hộp

Lời giải:

Tóm tắt

9 cái bánh: 1 hộp

36 cái bánh: .... hộp?

Bài giải

Bà nướng được số hộp bánh là

36 : 9 = 4 (hộp)

Đáp số: 4 hộp bánh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan