Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tiết 3 trang 68 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 68. Bài 2. Bà huyền chuẩn bị 87 quả cam để làm các suất quà cho các hộ gia đình nghèo, mỗi suất quà có 3 quả cam. Hỏi bà Huyền chuẩn bị được bao nhiêu suất quà?

Bài 1 trang 68 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện chia các chữ số của số bị chia cho số chia lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 68 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Bà huyền chuẩn bị 87 quả cam để làm các suất quà cho các hộ gia đình nghèo, mỗi suất quà có 3 quả cam. Hỏi bà Huyền chuẩn bị được bao nhiêu suất quà?

Phương pháp:

Số suất quà = Số quả cam bà Huyền chuẩn bị : Số quả cam ở mỗi suất quà

Lời giải:

Tóm tắt

3 quả cam: 1 suất quà

87 quả cam: ? suất quà?

Bài giải

Bà Huyền chuẩn bị được số suất quà là

87 : 3 = 29 (suất quà)

Đáp số: 29 suất quà

Bài 3 trang 68 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Có 32 khách du lịch đi thuyền tham quan, Mỗi chiếc thuyền chở được 5 hành khách. Hỏi cần ít nhất mấy chiếc thuyền để chở hết số khách du lịch đó?

Phương pháp:

Thực hiện phép chia 32 : 5 để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Ta có 32 : 5 = 6 (dư 2)

Nếu dùng 6 chiếc thuyền thì còn dư 2 khách du lịch nữa.

Như vậy cần ít nhất 7 chiếc thuyền để chở hết số khách du lịch đó.

Bài 4 trang 68 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải:

a) .... : 8 = 12

   12 x 8 = 96

Vậy số cần điền vào ô trống là 96.

b) ..... : 4 = 23

    23 x 4 = 92

Vậy số cần điền vào ô trống là 92.

c) ..... : 3 = 26

   26 x 3 = 78

Vậy số cần điền vào ô trống là 78.

d) ..... : 2 = 47

    47 x 2 = 94

Vậy số cần điền vào ô trống là 94.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan