Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 27. Giảm một số đi một số lần tiết 1 trang 69 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 69. Bài 4. Viết "gấp 2 lần" hoặc "giảm 3 lần" vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bài 1 trang 69 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải:

Bài 2 trang 69 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết "gấp" hoặc "giảm" vào chỗ chấm cho thích hợp.

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải:

Bài 3 trang 69 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Bác Bình thu hoạch được 78 kg cam. Tuy nhiên, do không bảo quản đúng cách nên có một lượng cam bị hỏng. Số ki-lô-gam cam còn lại so với lúc đầu giảm đi 3 lần. Hỏi bác Bình còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cam?

Phương pháp:

Số kg còn lại = Số kg cam ban đầu : 3

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Bác Bình còn lại số ki-lô-gam cam là

78 : 3 = 26 (kg)

Đáp số: 26 kg cam

Bài 4 trang 69 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết "gấp 2 lần" hoặc "giảm 3 lần" vào chỗ chấm cho thích hợp.

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan