Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 72, 73 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 28. Bài toán giải bằng hai bước tính tiết 2 trang 72, 73 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 72, 73. Bài 1. Con lợn đen cân nặng 65 kg. Con lợn trắng nặng hơn con lợn đen 8 kg. Hỏi cả hai con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 1 trang 72 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Con lợn đen cân nặng 65 kg. Con lợn trắng nặng hơn con lợn đen 8 kg. Hỏi cả hai con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Con lợn trắng cân nặng số ki-lô-gam là

65 + 8 = 73 (kg)

Cả hai con lợn cân nặng số ki-lô-gam là

65 + 73 = 138 (kg)

Đáp số: 138 kg

Bài 2 trang 73 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Lúc đầu trong thùng có 15 l nước mắm. Lúc sau, mẹ đổ thêm vào thùng 6 can, mỗi can 3 l nước mắm. Hỏi lúc sau trong thùng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải:

Số lít nước mắm mẹ đổ thêm là

3 x 6 = 18 (lít)

Lúc sau, trong thùng có tất cả số lít nước mắm là

15 + 18 = 33 (lít)

Đáp số: 33 lít nước mắm

Bài 3 trang 73 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Phương pháp:

- Tìm cân nặng của con ngỗng = Cân nặng của con gà x 4

- Tìm tổng cân nặng của con gà và con ngỗng

Lời giải:

Bài toán: 

Con gà cân nặng 2 kg. Con ngỗng nặng gấp 4 lần con gà. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Cân nặng của con ngỗng là

2 x 4 = 8 (kg)

Cân nặng của con gà và con ngỗng là

2 + 8 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg

Bài 4 trang 73 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Hiện nay, Mi 5 tuổi, chị Mai hơn Mi 3 tuổi.

Vậy sau 2 năm nữa, tuổi của chị Mai là ..... tuổi.

Phương pháp:

- Tìm số tuổi của chị Mai hiện nay = Số tuổi của Mi + 3 tuổi

- Số tuổi của chị Mai sau 2 năm nữa = Số tuổi chị Mai hiện nay + 2

Lời giải:

Số tuổi của chị Mai hiện nay là

5 + 3 = 8 (tuổi)

Sau 2 năm nữa, tuổi của chị Mai là

8 + 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan