Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 29. Luyện tập chung tiết 2 trang 75 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 75. Bài 3. Bờm có một cây tre dài 19 m. Để làm chiếc cổng tre, Bờm phải chặt cây tre đó thành các đoạn dài 3 m. Hỏi Bờm có thể có nhiều nhất bao nhiêu đoạn tre như vậy?

Bài 1 trang 75 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đặt tính rồi tính.

43 : 2                73 : 3                64 : 4                 84 : 5

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 2 trang 75 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải:

Bài 3 trang 75 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Bờm có một cây tre dài 19 m. Để làm chiếc cổng tre, Bờm phải chặt cây tre đó thành các đoạn dài 3 m. Hỏi Bờm có thể có nhiều nhất bao nhiêu đoạn tre như vậy?

Phương pháp:

Thực hiện phép chia 19 : 3 để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Ta có 19 : 3 = 6 (dư 1)

Vậy bờm có thể có nhiều nhất 6 đoạn tre, mỗi đoạn dài 3 m.

Bài 4 trang 75 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Hôm qua cửa hàng của bác Sáu bán được 47 kg chà bông. Hôm nay áp dụng khuyến mãi, số chà bông bác Sáu bán được gấp 2 lần so với hôm qua. Hỏi hôm nay bác Sáu bán được bao nhiêu ki-lô-gam chà bông?

Phương pháp:

Số kg chà bông bán được hôm nay = Số kg chà bông bán được hôm qua x 2

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Hôm nay bác Sáu bán được số ki-lô-gam chà bông là

47 x 2 = 94 (kg)

Đáp số: 94 kg chà bông

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan