Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 30. Mi-li-mét tiết 2 trang 77 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 77. Bài 4. Lượng mưa đo được vào ngày thứ Ba là 17 mm. Ngày thứ Tư cùng tuần đó lượng mưa đo được gấp 4 lần ngày thứ Ba.

Bài 1 trang 77 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

Thực hiện tính rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Bài 2 trang 77 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

- Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải:

Bài 3 trang 77 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Một búp măng ngày hôm qua cao 173 mm so với mặt đất. Ngày hôm nay búp măng đó đã cao 292 mm so với mặt đất. Hỏi sau một ngày, búp măng đó cao thêm được bao nhiêu mi-li-mét?

Phương pháp:

Độ dài búp măng đó cao thêm = Độ dài búp măng ngày hôm nay - Độ dài búp măng ngày hôm qua

Lời giải:

Sau một ngày, búp măng đó cao thêm được số mi-li-mét là

292 - 173 = 119 (mm)

Đáp số: 119 mm

Bài 4 trang 77 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Lượng mưa đo được vào ngày thứ Ba là 17 mm. Ngày thứ Tư cùng tuần đó lượng mưa đo được gấp 4 lần ngày thứ Ba. Hỏi lượng mưa đo được vào ngày thứ Tư  là bao nhiêu mi-li-mét?

Phương pháp:

Lượng mưa đo được ngày thứ Tư = Lượng mưa đo được ngày thứ Ba x 4

Lời giải:

Tóm tắt

Bài giải

Lượng mưa đo được vào ngày thứ Tư là

17 x 4 = 68 (mm)

Đáp số: 68 mm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan