Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78, 79 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Giải bài 31. Gam tiết 1 trang 78, 79 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 78, 79. Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 78 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Ba quả cam cân nặng ........ g.

b) Hộp sữa cân nặng ...... g.

c) Gói mì chính cân nặng ......... g.

d) Gói bột canh cân nặng ......... g.

Phương pháp:

Quan sát tranh để xác định cân nặng trong mỗi trường hợp.

Lời giải:

a) Ba quả cam cân nặng 550 g.

b) Hộp sữa cân nặng 600 g.

c) Gói mì chính cân nặng 120 g.

d) Gói bột canh cân nặng 300 g.

Bài 2 trang 78 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Túi táo cân nặng ...... g.

b) Gói bột mì cân nặng ........ g.

c) Gói bột mì nhẹ hơn túi táo là ........ g.

Phương pháp:

Quan sát bức tranh rồi điền cân nặng thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

a) Túi táo cân nặng 750 g.

b) Gói bột mì cân nặng 500 g.

c) Gói bột mì nhẹ hơn túi táo là 250 g.

Bài 3 trang 78 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính rồi viết số kết quả thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Bài 4 trang 78 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trong lọ có 1 kg đường. Mẹ đã lấy ra hai lần, một lần 150 g và một lần 200 g để nấu chè đỗ đen. Hỏi trong lọ còn lại bao nhiêu gam đường?

Phương pháp:

- Đổi 1 kg = 1 000 g

- Tính tổng số gam đường mẹ đã lấy ra hai lần

- Tìm số gam đường còn lại

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 1 kg

Lấy lần 1: 150 g

lấy lần 2: 200 g

Còn lại: ? g 

Bài giải

Đổi: 1 kg = 1 000 g

Mẹ đã lấy ra số gam đường là

150 + 200 = 350 (g)

Trong lọ còn lại số gam đường là

1 000 - 350 = 650 (g)

Đáp số: 650 g đường

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan