Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 32. Mi-li-lít tiết 1 trang 80 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 80. Bài 4. Trong binh có 1 $ell $ nước. Việt rót nước từ trong bình đó vào đầy một ca 500 ml và một ca 300 ml. Hỏi trong bình còn lại bao nhiêu mi-li-lít nước?

Bài 1 trang 80 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Rót hết nước từ bình sang 3 ca (như hình vẽ).

a) Ca A có 500 ml nước, ca B có ...... ml nước, ca C có ....... ml nước.

b) Lúc đầu, lượng nước trong bình có là ................ ml.

Phương pháp:

a) Quan sát tranh xác định lượng nước trong ca B và C.

b) Lượng nước tỏng bình bằng tổng lượng nước trong 3 ca A, B, C.

Lời giải:

a) Ca A có 500 ml nước, ca B có 400 ml nước, ca C có 100 ml nước.

b) Lúc đầu, lượng nước trong bình có là 1 000 ml.

Bài 2 trang 80 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong phích có 1 $\ell $ nước. Rót nước ở phích sang 3 ca (như hình vẽ).

a) 1 $\ell $ = ........... ml.

b) Sau khi rót, lượng nước còn lại trong phích là ............ ml.

Phương pháp:

a) Áp dụng cách đổi 1 $\ell $ = 1 000 ml

b) - Tính tổng lượng nước đã rót ra 3 ca

    - Tính lượng nước còn lại trong phích.

Lời giải:

a) 1 $\ell $ = 1 000 ml.

b) Lượng nước đã rót ra 3 ca là

    400 + 300 + 100 = 800 (ml)

Lượng nước còn lại trong phích là 

     1 000 - 800 = 200 (ml)

Ta điền như sau:

Sau khi rót, lượng nước còn lại trong phích là 200 ml.

Bài 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện tính rồi viết đơn vị ml theo sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải:

Bài trang 80 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trong binh có 1l nước. Việt rót nước từ trong bình đó vào đầy một ca 500 ml và một ca 300 ml. Hỏi trong bình còn lại bao nhiêu mi-li-lít nước?

Phương pháp:

Lượng nước còn lại = lượng nước ban đầu - lượng nước rót ra 2 ca.

Lời giải:

Đổi 1 l = 1 000 ml

Trong bình còn lại số mi-li-lít nước là

1 000 - 500 - 300 = 200 (ml)

Đáp số: 200 ml nước

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan